Zboża siewne

Pszenżyto jare

Dublet

Wyjątkowa plenność!

  • Termin kłoszenia się i dojrzewania - wczesny.
  • Duża odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, oraz fuzariozę kłosów.
  • Ziarno duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
  • Wysoką liczba opadania i podwyższona zawartością białka,
  • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
zapytaj o produkt

Mazur

Rekordowe plonowanie!


  • Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o wysokiej plenności
  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości żdźbła (ok. 102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • Posiada wysoką tolerancję na zakwaszanie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz
  • Ziarno grube o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym
zapytaj o produkt