Zboża siewne

Jęczmień jary

Kucyk

Lider gleb słabych!

 • Wysoki potencjał plonowania – zwłaszcza w technologii średnio intensywnej,
 • Najbardziej stabilny plon spośród odmian wyższych.
 • Odmiana paszowa, o wysokiej zawartości białka.
 • Polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego .
 • Dobra odporność na wyleganie.
zapytaj o produkt

KWS Olof
 • Bardzo wysoki potencjał plonowania - zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki
 • Dobrze wykształcone ziarno - wysoka masa tysiąca ziaren
 • Również na słabsze stanowiska
zapytaj o produkt

Propino
 • Uznane plonowanie wśród odmian browarnych i paszowych w całej Europie
 • Bardzo nisa zawartość białka gwarantująca w żniwa spokój o jakość
 • Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce, również na terenach z deficytem wilgoci
 • W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew
zapytaj o produkt

Stratus
 • Bardzo dobrze i stabilnie plonuje na wszystkich typach gleb
 • Zalecany do uprawy na terenie całego kraju
 • Odporny na wyleganie
zapytaj o produkt