Zboża siewne

Jęczmień jary

Kucyk

Lider gleb słabych!

 • Wysoki potencjał plonowania – zwłaszcza w technologii średnio intensywnej,
 • Najbardziej stabilny plon spośród odmian wyższych.
 • Odmiana paszowa, o wysokiej zawartości białka.
 • Polecana do uprawy na glebach lżejszych oraz w mieszankach zbożowych.
 • Bardzo dobra zdrowotność, posiada gen odporności na mączniaka prawdziwego .
 • Dobra odporność na wyleganie.
zapytaj o produkt

Radek

Plon na okrągło

 • Odmiana paszowa.
 • Bardzo wysokie plonowanie.
 • Doskonały do uprawy na glebach słabych.
 • Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
zapytaj o produkt

KWS Atrika

Rekomendacja COBORU LOZ

 • Grube i dobrze wyrównane ziarno
 • Wczesny termin kłoszenia 
 • Lepsza odporność na okresowe susze
 • Doskonały komponent paszowy
zapytaj o produkt

KWS Irina

Bo słód musi mieć jakość

 • Bardzo dobre wyniki plonowania w doświadczeniach 
 • Wyróżniający się profil zdrowotnościowy 
 • Wysoka odporność na mączniaka
 • Wysoka wartość browarna 
zapytaj o produkt

Stratus
 • Bardzo dobrze i stabilnie plonuje na wszystkich typach gleb
 • Zalecany do uprawy na terenie całego kraju
 • Odporny na wyleganie
zapytaj o produkt