Pozostałe Nasiona

Kukurydza siewna

Glejt (FAO 230)
 • Wczesny mieszaniec trójliniowy
 • Stabilny w plonowaniu
 • wysoki potencjał plonowania z wczesnością, dobrą odpornością na wyleganie i fuzariozę łodyg,
 • Zaletą jest bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przystosowanie do uprawy na glebach słabszych
 • Rośliny dość wysokie typu "staygreen", kolby średniej wielkości bardzo dobrze zaziarnione, ziarno pośrednie typu semident
 • Wysokość roślin: 260 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2
zapytaj o produkt

Subito (FAO 250-260)
 • bardzo wysoka wydajność na małym obszarze uprawy,
 • wybitnie wysoki plon suchej i zielonej masy,
 • rośliny o bujnym, bardzo wysokim wzroście i ulistnieniu,
 • wysoka wartość pokarmowa i energetyczna,
 • mieszaniec zalecany również do produkcji biogazu,
 • bardzo dobrze sprawdzony, również na lekkich glebach.
zapytaj o produkt

Prosna (FAO 220)
 • Wczesny mieszaniec
 • Bardzo ważną cechą tego mieszańca jest dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg, co w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie
 • Bardzo dobry wczesny wigor
 • Tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne i długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg to dodatkowe zalety tego mieszańca
 • Wysokość roślin: 250 cm
zapytaj o produkt

Reduta (FAO 230)
 • Wczesny mieszaniec trójliniowy
 • Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, przeznaczony do uprawy na
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego
 • Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne to dodatkowe zalety mieszańca
 • Wysokość roślin: 250 cm
zapytaj o produkt

Wiarus (FAO 220)
 • Wczesny mieszaniec
 • Dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu
 • Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego,
 • Wysokość roślin: 250 c
zapytaj o produkt

Dumka (FAO 230)
 • Średniowczesny
 • Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością.
 • Bardzo dobry wczesny wigor siewek,
 • Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
 • Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy,
 • Rośliny wysokie (ok. 260 cm)
zapytaj o produkt

Opoka (FAO 240)
 • Średniowczesny
 • Polecany głównie do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju,
 • Cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych roślin
 • Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg pozwala na wydłużony termin zbioru plantacji,
zapytaj o produkt

Nimba (FAO 260)
 • Mieszaniec trójliniowy
 • Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju
 • Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno świeżej , jak i suchej masy
 • Przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach
 • Wysokość roślin: 250 cm
zapytaj o produkt

San (FAO 220)
 • Średniowczesny mieszaniec trójliniowy
 • Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe
 • Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg uzupełniają zalety mieszańca
 • Wysokość roślin: 270 cm
zapytaj o produkt